OVERVIEWS

总览列表

INQUIRY

线上询价

PRODUCT

精密套筒夹头

CL52-A6D Series

collet chuck - CL52-A6D

CL52-A6DSeries

动力精密套筒夹头

电子型录

滚动页面了解更多

SCROLL DOWN

产品尺寸

新研发之套筒夹头CL52-A6D是因应工业4.0所设计的新产品, 适用于自动化车铣复合机台之夹治具。此夹治具的特色为耐磨耗、 尺寸精巧且刀具及接料臂干涉小,可精准夹持,是车铣加工时的最佳配件。
 
 
尺寸/型式 CL52-A6D
Steel Collet C52
A ø170
B 133.4
C 106.37
D M60xP2.0
E (Max) 4
E (Min) -6
F 20.6
G (Max) ø52
K ø113
L 32
M 145