OVERVIEWS

总览列表

INQUIRY

线上询价

PRODUCT

CNC 车床液压卡盘

DOV Series

Power Chuck - DOV

DOVSeries

立式液压卡盘系列

电子型录

滚动页面了解更多

SCROLL DOWN

产品规格

规格\型式 6" 立式座 8" 立式座
活塞直径 (mm) Ø115 Ø155
活塞面积 - 推侧 (cm²) 104 187
活塞面积 - 拉侧 (cm²) 78.5 148.6
活塞行程 (mm) 20 17
最大拉杆推力 - 推侧 (kgf) 1900 3600
最大拉杆推力 - 拉侧 (kgf) 1400 2800
>重量 (kg) 12 21
最高使用油压力 (kgf/cm²) 20 20
适用夹头 V-206 V-208

产品尺寸

尺寸\型式 6" 立式座 8" 立式座
A 220 285
B 205 250
C Ø104.8 Ø133.4
D Ø168 Ø210
E Ø140 Ø170
F Ø55 Ø70
G 60 80.5
I 16 24
K 5.5 5.5
L 15 15
M 50 60
N M14xP2.0 M16xP2.0
O M12D24 M12D24
P 4-Ø13 4-Ø13
Q PT 1/4" PT 1/4"